THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Kinh Văn

» Mục Lục | chương 1  2  3  4


Tham Đồng Khế Trực Chỉ Kinh Văn

Chương 3

Phi Đồ

Văn chương Tham Đồng Khế

Phi đồ luy cú

Hài ngẫu tư văn.

Đãi  hữu kỳ Chân 

Lịch các khả quan

Sử dư phu nguỵ 

Khước bị chuế khiên,

Mệnh Tham Đồng Khế 

Vi lãm kỳ đoan, 

Từ quả ý đại   

Hậu tự nghi tuân. 

使

 Tạm dịch:

Không phải tầm thường,

Lời văn rất hay,

Trong là chân lý,

Rất là minh bạch,

Không phải nói bừa.

Gọi Tham Đồng Khế,

Xem kỹ đầu đuôi,

Lời ít, ý nhiều,

Hậu tự nên tin.

 

Nguỵ Công viết Đỉnh Khí Ca sau khi viết xong ba thiên. Văn chương rất hay. Dạy điều chí chân, chứ không nói điều sai quấy, để đánh lừa người khác. Những người biết đạo không bao giờ làm vậy, chứ  đừng nói là Nguỵ Công. Vả gương trời lồng lộng, hoạ phúc không xa, thì việc chi phải nói sai quấy đánh lừa hậu thế, như vậy sẽ bị tội với Trời. Đỉnh Khí Ca cốt để sửa lỗi lầm, cốt là để nhuận sắc Tham Đồng Khế, lời văn ba chữ một, tưởng chừng đơn giản, nhưng ý nghĩa thật là bao la, hàm súc, gồm thâu mọi chuyện, thật là thản nhiên minh bạch, có thể theo đó mà thi hành. Người sau nếu  không tin theo, thì không biết nói sao.


» Mục Lục | chương 1  2  3  4