THIÊN ĐỊA VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

» Mục lục | Phi lộ | chương: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19


Chương 7

HUYỀN MÔN CỔ AI CẬP VỚI THUYẾT THIÊN ĐỊA VẠN VẬT NHẤT THỂ 

 

A. Pharaoth Akhenaten với quan niệm thiên địa vạn vật nhất thể

Akhenaten (1575-1358 trước Công Nguyên) là vị Pharaoth  duy nhất đem áp dụng thuyết Thiên Địa Vạn Vật nhất thể vào phương cách trị dân.

Ông lấy Biểu Hiệu đĩa tròn màu vàng y, tượng trưng cho Thần mặt Trời (Aten) . Ông chọn vừng dương làm khẩu hiệu, vì vừng dương là một khối Nam Châm vĩ đại, vì đó là một luồng khí lực từ điện bao gồm tòan thể vũ trụ này, là một tâm thức thiêng liêng thấm nhuần tất cả vạn vật ( Dấu Chân trên cát, tr. 105), nhờ vừng dương nên muôn loài mới sống. Ông gọi đó là Đấng Chân Lý tuyệt đối điều khiển muôn loài. (Xem Nguyên Phong, Dấu Chân trên cát, tr. 83).

Trước khi lên ngôi vua, Ông đã ẩn cư trong sa mạc nhiều năm để nghiên cứu và tìm về mạch nguồn cổ xưa, và ý thức được rằng vốn có một định luật cao cả điều khiển tất cả mọi sự vật trong trời đất (Sách Trích Dẫn, tr. 85)

Khi lên làm Pharaoth ông nhất định không thờ Đa thần như các Pharaoths trước, không gây chiến tranh với các nước láng giềng như các Pharaoth xưa,  cho hết cung tần mỹ nữ về quê quán, mở kho chẩn bần cho dân mỗi khi có hạn hán, không bắt lính tráng, giải ngũ cho nhiều người, giáo dục dân chúng để cho họ biết rõ qui luật vũ trụ, và không làm gì trái với thiên nhiên, và làm việc thuận lòng trời, tránh những sự tranh dành, bóc lột lẫn nhau, cướp đoạt, thù hằn, lợi dụng lẫn nhau, và tránh không bao giờ gây chiến tranh. Tóm lại, Ông muốn thay đổi Ai Cập tận gốc rễ.(Strd. tr. 107, 108, 109) Chỉ muốn cai trị theo tiếng gọi lương tâm. (Strd. t. 112)

Ông cầu thần mặt trời: Hỡi Aten, xin cho con sức mạnh để thực hiện những việc đúng với sứ mạng con, xin cho con hoà  nhập với Ngài để cho con có được sự minh triết như Ngài (Strd. tr. 113).

Tiếc thay, Ông chỉ làm Pharaoth được có 17 năm và học thuyết của Ông  chỉ mới được biết vào năm 1945, trong cuốn sách The Egyptians của Mika Waltari (1908- 1979).

 

B. Hermes Trismegistus với quan niệm thiên địa vạn vật nhất thể

Hermes là một nhân vật huyền thoại trong cổ đại Ai Cập. Sau này được Ai Cập và Hi Lạp coi là thần minh.

Tương truyền Hermes viết nhiều sách, trong đó còn ba quyển:

1. Quyển Pimandre

Pimandre là sách ghi những lời mà Tâm Linh đã truyền dạy cho Hermes, khi ông chưa thành đạo. Sách này dạy con người phải chiến thắng thất tình, lục dục.

2. Quyển Asclepios

Sách này ghi chép những lời mà Hermes dạy đệ tử ông là Asclepios. Sách Asclepios dạy con người phải biết căn cơ, cốt cách mình, phải học biết những phương thức để sống phối kết với thần linh.

...Con người giác ngộ sẽ thấy trời ngự trị trong tâm khảm mình, biết rằng mình đã từ một thực thể tuyệt đối, duy nhất phóng phát ra, biết rằng trong mình có một phần chính cái sức thiêng cai quản vũ trụ.

...Con người có bổn phận sống thuận theo Trời, phối kết với Trời, hòa đồng với vạn hữu...

...Đối với người Ai Cập xưa, thì vạn vật, bằng nhiều đường lối khác nhau sẽ đạt tới cùng một mục đích: Trở thành Osiris, trở thành Thần minh...[1]

3. Bản Bích Ngọc (La Table d’Emeraude)

Bản Bích ngọc là một Bản văn rất súc tích, nhưng cũng rất tối nghĩa, gồm 12 điều. Xin lược ghi như sau:

1. Hermès xác tín:

2. Vũ trụ này được tạo dựng theo một cơ cấu chung Trên dưới như nhau, để cho thấy điều huyền diệu này là tất cả là một.

3. Vũ trụ này đều do một Bản thể duy nhất, một Căn nguyên duy nhất sinh xuất ra.

4. Bản thể ấy sinh xuất vũ trụ với sự phụ bật của thiên nhiên, mặt trời, mặt trăng, gió, đất.

5. Nhất thể đó là Nguyên thể, hay Nguyên khí (Thé- lème).

6. Muốn tu luyện, con người phải biết gạn đục khơi trong, phải biết  tinh luyện.

7. Phải biết lợi dụng cả hai chiều sinh hóa của đất trời, và của cuộc đời.

8. Biết đường tu, sẽ đạt tới vinh quang.

9. Kết quả là sẽ trở về được với Nguyên thể, với Nguồn sinh lực đã tạo nên vũ trụ.

10. Tóm lại vũ trụ này đã được tạo dựng

11. Bằng cách phóng phát và sinh hóa từ một bản thể duy nhất.

12. Hiểu được như vậy là hiểu được Trời, đất, người.[2]

 

C. Kỳ thư kybalion với thuyết thiên địa vạn vật nhất thể

Kỳ thư Kybalion cô đọng lại khoa Triết học mật truyền (Phisophie hermétique) của Ai Cập và cả của Hi Lạp thời cổ. [3]

Kybalion chủ trương đại khái như sau:

1. Vũ trụ này đã do một Thực thể duy nhất sinh hóa ra.[4] Thực thể ấy là Thần, là Sự Sống, là Trí Huệ.[5]

Căn cơ cốt lõi vũ trụ này là Thần linh. Vũ trụ này chung qui là Thần linh.

Các nhà bình giải Kybalion còn thêm rằng: Khoa Mật giáo thực ra đã không lầm khi chấp nhận nguyên lý cơ bản của Herbert Spencer: «Vũ trụ này đã được sinh hóa ra từ một nguyên khí vô tận, vô cùng, vô thủy, vô chung.» [6]

Từ nguyên lý cơ bản đó Kybalion suy thêm ra rằng:

2. Trong thế giới tương đối này, tất cả đều có 2 chiều 2 mặt.[7]

3. Tất cả đều chuyển dịch, đều rung chuyển.[8]

4. Tất cả đều tương ứng với nhau.[9]

5. Tất cả đều có nhịp nhàng, tiết điệu.[10]

6. Tất cả đều theo định luật nhân quả.[11]

7. Tất cả đều theo định luật Âm dương sinh hóa.[12]

Kybalion còn chủ trương:

- Muốn trở thành thần minh, phải biết rung chuyển theo nhịp điệu thần linh. Như vậy, bí quyết thành thần linh là làm sao cho tâm thần rung chuyển theo đúng tần số thần linh. (tức là thuyết đồng thanh tương ứng đống khí tương cầu của Á Đông).[13]

Bí quyết phát triển tâm linh chính cũng là:

- Biết rằng có thần trời ngự trị trong lòng mình.

- Cố gắng thực hiện, biểu dương Thần trời nơi mình.[14]

Với những đường nét trên, chúng ta thấy học thuyết cổ Ai Cập cũng nằm trong quĩ đạo của một truyền thống nhất quán.

Phụ chú về quan điểm của Le Kybalion.

- Le Kybalion cho rằng Vòng biến hóa của vũ trụ có hai chiều:

a/- Chiều Thoái, chiều «đổ ra (effusion)»Trong thời kỳ thoái hóa này, các rung chuyển càng ngày càng chậm lại.

b/- Chiều Tiến (Evolution), hay chiều «Rót vào» (Infusion), hay là chiều «Trở gót về nhà»(Pas vers la Maison). Trong chiều này, các rung chuyển càng ngày càng trở nên thần tốc.

Lúc chung cuộc, Thượng Đế và Vạn hữu trở thành Một. Con người trở thành thần minh. Thực ra không cứ phải đợi tới chung cuộc, nếu con người biết vươn lên khỏi các bình diện vật chất tâm tư, để nhập thể với tâm linh, để hoạt động bằng tâm linh, hoạt động trên bình diện tâm linh, thì cũng đã trở thành thần minh.[15]


 CHÚ THÍCH

[1] En attendant, l’initié trouve Dieu en soi-même. Il sait qu’il est émané de cette Unité absolue; qu’il porte en soi une parcelle de cette force qui régit les mondes. Il sait que son devoir est de se rendre les plus possible conforme à ce Dieu qui doit l’accueillir et s’unir par avance à lui, avec tous les êtres dont la palpitation commune est comme un vaste coeur tout plein de sa présence... Pour l’Égyptien tous les êtres, par divers chemins, tendent vers un même but: devenir Osiris, c’est–à–dire un Dieu, une parcelle consciente et divine du Tout divin. -- Henri Durville, La Science secrète, p. 179.

[2] Nguyên văn Table d’Emeraude:

1. Il est vrai, sans mensonge, très véritable.

2. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire des miracles d’une seule chose.

3. Et comme toutes choses ont été et sont venues d’Un, ainsi toutes choses sont nées dans cette chose unique par adaptation.

4. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l’a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice.

5. Le père de Tout, le Thélème est ici. Sa force est entière si elle est convertie en Terre.

6. Tu sépareras la Terre du Feu, le subtil de l’épais, doucement avec grande industrie.

7. II monte de la Terre au Ciel et derechef, il descend en terre et il recoit la force des choses supérieures et inférieures.

8. Tu auras par ce moyen toute la gloire du monde et toute obscurité s’éloignera de toi.

Marianne Verneuil, Dictionnaire pratique des Sciences Occultes.

Les Documents d’art Monaco, 1950, trang 383.

9. C’est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétra toute chose solide.

10. Ainsi le monde a été créé.

11. De ceci seront et sortiront d’innombrables adaptations desquelles le moyen est ici.

12. C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès Trimégiste ayant les trois parties de la philosophie du Monde.

Marianne Verneuil, Dictionairie pratique des Sciences occultes. p. 38 nơi trang 384 có lời bình của Allendy về Table d’Emeraude rất hay.

[3] Le Kybalion đã được Henri Durville ấn hành năm 1917. Nguyễn Duy Cần đã trình bày sách, và đã được ghi 7 nguyên tắc trên trong quyển Dịch Học tinh hoa của Ông, trong phần phụ chú từ trang 228 đến 233.

[4] Derrière l’Univers du temps et de l’Espace se cache toujours la Réalité Substantielle, la Vérité Fondamentale. -- Le Kybalion p. 43.

[5] Le Tout est Esprit, l’Univers est Mental. (Ib. 26)

[6] La Doctrine Hermétique ne fait pas fausse route en acceptant le principe fondamental d’Herbert Spencer qui affirme l’existence d’une «Energie Infinie et Eternelle, d’où dérivent toutes choses.»(Ib. 65)

[7] Tout est double, toute chose possède des pôles; tout a deux extrêmes; semblable et dissemblable ont la même signification; les pôle opposés ont une nature identique mais des degrés différents; les extrêmes se touchent; toutes les vérités ne sont que des demi–vérités; tous les paradoxes peuvent être conciliés.» (Ib. 101)

[8] Rien ne repose, tout remue, tout vibre.  (Ib. 28)

[9] Tout s’écoule au dedans et au dehors; toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout; la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche; le rythme est constant. (Ib. 31)

[10] Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas; ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.  (Ib. 27)

[11] Toute Cause a son Effet; tout Effet a sa cause, tout arrive conformément à la Loi; la Chance n’est qu’un nom donné à la Loi méconnue; il y a de nombreux plans de causalité, mais n’échappe à la Loi. (Ib. 33)

[12] Il un a un genre en toutes choses; tout a ses Principes Masculin et Féminin; le Genre se manifeste sur tous les plans. (Ib. p. 34)

[13] Pour changer votre état d’esprit ou vos états mentaux modifiez votre vibration. (Ib. 142)

... Les hermétistes enseignent que si la rapidité des vibrations était encore augmentée, l’objet atteindrait les degrés divers de la manifestation, puis il manifesterait les différents stades mentaux; ensuite il pousuivrait sa route vers l’Esprit jusqu’à ce qu’il finisse par réintégrer le Tout qui est l’Esprit absolu. (Ib. 97)

[14] Plus l’homme comprendra l’existence de l’Esprit Intime immanent à l’intérieur de son être, plus haut et plus rapidement il s’élèvera dans l’échelle spirituelle de la vie. C’est cela que signifie le développement spirituel, la reconnaissance, la réalisation et la manifestation de l’Esprit à l’intérieur de nous–même. Efforcez–vous de vous rappeler cette dernière définition, celle du développement spirituel. Elle contient la Vérité de la Vraie Religion. (Ib. 72)

[15] La Doctrine hermétique concernant le processus de la Création mentale de l’univers enseigne que au début du Cycle créatif, le Tout dans son aspect d’»Être existant»projette sa volonté vers l’aspect de «Devenir»et le processus de création commence. Elle explique que ce procesus consiste à ralentir la Vibration jusqu’à ce qu’un degré très bas d’oscillation soit atteint, auquel degré se manifeste la forme de Matière la plus grossière possible... Cet état est appelé le stade de l’Involution dans lequel le Tout est impliqué et contenu...

Ce stade Involontaire de la Création est quelque fois appelé «Effusion»de l’»Energie divine»de même que le stade d’Evolution est appelé «Infusion.»Le pôle extrême du processus créatif est considére comme le dernier sorti du Tout, pendant que le commencement du retour en arrière du pendule du Rythme, c’est le «Pas vers la Maison», idée que l’on retrouve dans tous les enseignements hermétiques...

La Doctrine enseigne que pendant «l’Effusion»les vibrations deviennent de moins en moins rapides jusqu’à ce que le mouvement de poussée finisse par s’arrêter et que l’oscillation de retour commence. Mais il existe cette différence que pendant le stade «d’Effusion», les forces créatives se manifestent d’une facon compacte comme en tout, tandis qu’au commencement du stade «d’Evolution» ou «d’Infusion», c’est la Loi d’ indivi-dualisation qui agit, c’est-à-dire la tendance à séparer tout en Unités de Force, si bien que, finalement, ce que laisse Le Tout comme énergie individualisée retourne à sa source sous la forme d’Unités de Vie puissamment développées, ayant atteint des échelons de l’échelle de plus en plus élevés, grâce à l’Evolution Physique, Mentale et Spirituelle...

...A la fin du cycle interminable des myriades de siècles, Le Tout cesse son Attention, c’est-à-dire sa Contemplation et sa Méditation vis-à-vis de l’Univers, car le Grand Oeuvre est terminé; tout rentre dans Le Tout d’où il est sorti. Mais, Mystère des Mystères, l’Esprit de toute âme, loin d’être annihilé, est infiniment développé; le Créateur et le Créé sont confondus. Tel est le récit des Illuminés!...

L’Homme, quand en vient le moment, cesse d’agir sur le Plan Matériel, et se retire de plus en plus dans l’Esprit Intime, qui est vraiment «le Divin Ego.» (Le Kybalion, p. 73–74)


» Mục lục | Phi lộ | chương: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19