HƯỚNG TINH THẦN

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ


» mục lục | tựa | chương 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | sách tham khảo

 

 

TỰA

Năm 1971, Linh Mục Hoàng Sĩ Quý mời tôi dạy Triết Học Tôn Giáo Đối Chiếu tại trụ sở Dòng Tên Alexandre De Rhodes, 161 Yên Đỗ, Saigon.

Khi ấy Triết Học Tôn Giáo Đối Chiếu còn là một môn học rất là mới mẻ. Chưa từng ai đã dạy nó ở Việt Nam, và những tài liệu về vấn đề này trên thế giới cũng còn rất khan hiếm.

Tôi bắt tay vào việc, một cách hăng say. Các học viên là một số Cha, Thày, bà Phước, và sinh viên từ ngoài vào dự.

Bây giờ, đọc lại tài liệu này đã được viết từ 30 năm nay, mới đầu tôi định thêm vào những điều mà tôi đã học hỏi về sau, nhưng đọc kỹ, tôi thấy nó tuy ngắn, gọn, nhưng kể cũng là đã khá đầy đủ. Nên tôi đem nguyên văn trình bày lại.

Tôi gọi sách này là HƯỚNG TINH THẦN vì quan niệm rằng bất kỳ đạo giáo nào trên thế giới cũng chỉ có mục đích là đưa nhân loại về hướng tinh thần mà thôi.

Trước kia Linh Mục Hoàng Sĩ Quý đã cho in ronéo và phổ biến hữu hạn. Nay tôi cho in ra không thêm bớt. Mong được quý vị học giả chỉ giáo thêm cho. 

Westminster, 10-05-2001

Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ chuyết đề


» mục lục | tựa | chương 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | sách tham khảo